Традиционен или дигитален маркетинг? 1

Традиционен или дигитален маркетинг?
Днес ежедневно сме в „лапите“ на дигитален маркетинг, а какво се случва с традиционния маркетинг? Ето малко коментари по темата за дигитален маркетинг vs. традиционен маркетинг… В традиционния маркетинг и средствата за масова комуникация като телевизия, радио, външна реклама и печатни издания ясното и ефективно таргетиране на точно потенциалните ни клиенти е трудно реализуемо. Също нужният бюджет ...