covid_op

Бенефициент: КЛИЕНТРИК ООД

Договор: BG16RFOP002-2.073-8247-C01

Проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цели: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Остави коментар