Facebook маркетинг за хотели 7

Facebook маркетинг за хотели
Използвате ли социалните мрежи за вашия хотел? Защо Facebook маркетинг за хотели? Активността ви във Facebook е от огромно значение, за да задоволите потребностите на клиентите, още преди да са взели решение дали ще почиват при вас. Чрез различни похвати и онлайн маркетинг  можете да повишите заетостта на хотела си, да превърнете клиентите си в ...