Катя Тодорова е жури на видео категорията в BG IAB Mixx Awards 2016

Катя Тодорова е жури на видео категорията в BG IAB Mixx Awards 2016
  Тези награди бележат дигиталния свят по света и у нас Катя Тодорова е  Маркетинг визионер, мислещ „извън кутийките”, наш незаменим партньор и маркетинг мениджър в Clientric. За Катя видеото е основен content маркетинг похват през последните няколко години, като тя го прилага във всеки от проектите, в които дейно взема участие. Тя ще бъде ...